Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odsherred Radikale Venstre

Orientering fra Anders og Thomas

Et radikalt mandat der tager ansvar


Efter en lang og sej indsats fra bestyrelse og kandidater, kunne Radikale Venstre i går aftes, sidde med ved forhandlingsbordet om konstitueringen af Odsherred Kommunes kommende byråd. Vi er stolte af konstitueringsaftalen, og det tegner til at blive et godt samarbejde, de konstituerende partier imellem. Thomas Nicolaisen blev valgt ind med et rigtig flot personligt stemmetal, understøttet af de 8 andre kandidater, hvis stemmer alle bidrog. Vi kom akkurat ind – helt på egne stemmer – og var tæt på at fordoble stemmetallet fra 2013. Både bestyrelse og kandidater er oprigtigt stolte af en vedholdende indsats, der gennem et stadigt mere intensivt og forbilledligt internt samarbejde, har fået Radikale Venstre i byrådet.


Konstituering og samarbejde


Vi sagde før valget at vi kan samarbejde om de radikale sager, med de personer som vælgerne stemmer ind. Vi har med radikale værdier som grundlag, samarbejdet demokratisk og fordomsfrit med alle der var indkaldt til forhandlingerne, og vi har baseret forhandlingerne på værdier og politik.


Forhandlingerne er landet med en radikal viceborgmester, en plads i økonomiudvalget og en plads i børne- og uddannelsesudvalget. Vi er med i en aftale der indeholder et dialogforum mellem byråd og lokalsamfundene til understøttelse af udviklingen, udviklingen af en arkitekturpolitik, brugerråd til de kommunale kulturinstitutioner og haller. Aftalen har også mere fokus på den nære velfærd og en ambition om mindre bureaukrati, mere samarbejde med erhvervsvirksomheder og kortere sagsbehandlingstider. På skoleområdet er partierne enige om mere dialog og samtale i form af drøftelser med skoler, forældre, pædagoger og lærerforeningen om indsatser der kan løfte det faglige niveau, og partierne vil i enighed lande en eventuel ny skolestruktur ovenpå den igangværende høringsfase. I det hele taget rummer aftalen en lang række fornuftige indsatser, som vi kan stå fuldt inde for hele vejen rundt.


Fravalg af fødevarer


De konstituerende partier er i gensidig demokratisk respekt, blevet enige om et forslag, der giver mulighed for at fravælge fødevarer pga. livsstil, religion og etik. Det er et forslag der ikke marginaliserer udvalgte befolkningsgrupper, og som giver alle grupper mulighed for indflydelse på kosten også i institutionelle fællesskaber.


Strategiske antagelser og politiske værdier


Vi er særligt stolte af på egen hånd at have vundet et radikalt mandat. Det betød at vi på valgnatten, helt entydigt kunne arbejde for radikale afsæt i konstitueringsaftalen, og at vi de næste fire år kan arbejde for radikale værdier, baseret på vore egne radikale stemmer. Vi vil fortsat fokusere på et respektfuldt og demokratisk samarbejde, med alle vi kan finde fælles fodslag med, og vi vil fortsat basere det politiske arbejde på radikale værdier.


På vegne af kandidaterne og bestyrelsen


Thomas Nicolaisen og Anders Holst