Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odsherred Radikale Venstre

Publiceret

Regionspolitik 05. april
2021

LIGHED

Sundhed.
Udrednings-, og behandlingsretten giver nogle grupper af patienter en rettighed og et hurtigere forløb, mens andre må betale prisen.

Den ældre medicinsk patient, som har brug for kontrol efter en indlæggelse, har nemlig ingen rettigheder, de må vente.

Privathospitalerne bliver udnyttet maksimalt og det koster, men det kommer ikke den store gruppe af kronisk syge mennesker til gode.

Det er simpelthen nødvendig at fortsætte arbejdet med at finde løsninger på at skaffe flere læger til regionen.

Jeg har ikke løsningen, men vi er i hård konkurrence med Region Hovedstaden, og jeg er med på at politikerne ikke kan blande sig i forhandlingerne med de faglige organisationer, - men ved politikerne nok om hvad det er der kan gøre Region Sjælland attraktiv at arbejde i ?

Jeg tror det må blive Radikales opgave at holde fokus på ligheden, man har også ret til sundhed selvom man ikke er omfattet af en lovbestemt patientrettighed.

Samarbejde mellem region og kommuner.
Der er meget behandling der klares i kommunerne, og pga. Corona er mange borgere blevet præsenteret for telefon-, og video-konsultationer, og er er glade for det.

Rigtig meget kan klares på distancen, men vi skal stadig arbejde for at snitfladerne mellem region og kommune styrkes, og udvikle samarbejdet til gavn for borgerne.

Trafik.
Det er også lighed at give vores unge mennesker mulighed at tage en ungdomsuddannelse, uanset hvor i regionen man bor. Derfor har vi brug for at der vedvarende arbejdes for at der er mulighed for offentlig transport, også fra yderområderne. Offentlig transport er et område der konstant skal være opmærksomhed på, for at undgå at alle midler til trafik ender som asfalt. Her må Radikale vil være ét af de partier, der skal ”holde fokus på bolden”

Uddannelse.
De unge skal have mulighed for selv at vælge hvor de vil tage deres ungdomsuddannelse. Jeg mener ikke det er vejen frem at indføre ”loft” på nogle uddannelsesinstitutioner for at ”tvinge” de unge til at søge andre steder hen.

Lighed er også at anerkende at det nogle steder koster mere at drive f.eks. et gymnasium, en busrute, eller et sygehus. Den erkendelse er nok nemmest at se når man selv bor i Region Sjælland, eller i en udkantskommune – også her må Radikale være dem der siger det højt.

Klima.
De små ting tæller også når vi taler klima. Jeg mener at vi skal i gang med affaldssortering på regionens institutioner.

Derudover vil jeg gerne arbejde for, sammen med vores vores folketingspolitikere, at bygningsregelmentet ændres, så der indtænkes bæredygtighed. F.eks. ved at tildele C02 kvoter i udbudsmaterialet, der skal således aflægges et C02-regnskab.

Ligesom man skal kunne se hvilke råstoffer der er anvendt, og hvor de kommer fra, og om der er anvendt ”genbrugs-råstoffer”.

Der er altid meget fokus på prisen, men vi skal jo se det på den lange bane – her må C02-regnskabet være vigtigere end prisen.

Forskning.
Vi har brug for at der hele tiden forskes – både i ny teknologi f.eks. i forhold til sundhed, men også i forhold til klimaet. Der kan søges mange fondsmidler til forskning, men jeg mener at regionen selv har en vigtigt opgave i at sikre egne midler til forskning - til gavn for Region Sjælland.