Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odsherred Radikale Venstre

Publiceret

Kommunalpolitik 12. oktober
2020

Generalforsamling 2020


GENERALFORSAMLING 2020

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes

Mandag den 26. oktober 2020, kl. 19.00

Generalforsamlingen finder sted på:

Sognegården Søndervangsvej 45 4581 Rørvig

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes på mail til formanden, og i forhold til Corona restriktionerne, bedes du tilmelde dig forsamlingen på andersholst1974@gmail.com

 

Dagsorden for generalforsamling 2020

1) Valg af dirigent og mødesekretær

2) Formandens beretning v/ formand Anders Holst

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 v/ Jørgen Gylling/ Poul Erik Pedersen

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg i henhold til vedtægter.

Kandidater præsenterer sig, og anbefalinger kan ske ved andre medlemmer. Det er muligt at opstille på dagen.

a. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Søren Myrup - genopstiller

Kate Jensen – genopstiller

Christian Vandel – genopstiller

Anders Holst – genopstiller

b. 2 suppleanter for 1 år

Mie Revsbech – genopstiller

Kurt Jensen - genopstiller

d. 1 revisor for 2 år

Jørgen Gylling – genopstiller

7) Øvrige valg, for 1 år:

a. Valg af 2 medlemmer til kredsbestyrelsen

b. Valg af 4 delegerede til Storkredsforsamlingen

c. Valg af 4 delegerede til Regionsforsamlingen

d. Valg af 4 delegerede til Landsmødet

8) Politisk orientering og dialog:

*) Rapport fra landsmødet – ved Klaus Bondam, delegeret fra Odsherred

*) Radikales kulturpolitiske ordfører, valgt Sjællands Storkreds, Zenia Stampe

*) Den radikale viceborgmester i Odsherred Kommune, Thomas Nicolaisen