Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Odsherred Radikale Venstre

Formandens beretning 26.04.2017

Ordinær Generalforsamling 

26.04.2017
 

Det er også i år en særlig fornøjelse at byde velkommen til den årlige ordinære generalforsamling i Odsherreds Radikale Venstre. Det er som bekendt valgår i år, hvorfor vi efter generalforsamlingen har opstillingsmøde, og jeg vil sige lidt om vore aktiviteter og indsatser, og give en vurdering af kommuneforeningens konstitution.

Bestyrelsen har holdt 10 møder siden sidste generalforsamling, og jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde, som i slutningen af 2016 og her i 2017, har været særligt intensivt. Vi har længe arbejdet på at få aktiveret flere medlemmer i den politiske debat, og det er lykkedes rigtig godt. Bestyrelsesmøderne har deltagelse af kommende kandidater, og møderne trækker ud – ikke fordi vi svirrer men fordi luften dirrer.

Når jeg herfra taler om bestyrelsens arbejde, er det altså ikke bare bestyrelsesmedlemmernes arbejde, men bestyrelsesmedlemmernes spidskandidatens, og de deltagende medlemmers arbejde. Det er en blandet flok, der også skifter ud ind imellem. Helt op til i dag.

Vi har som det vil være mange af jer bekendt nedsat en række arbejdsgrupper der arbejder med Skolepolitik, Erhvervspolitik, Socialpolitik, Kultur, foreningsliv og frivillighed, samt miljø. Diskussionerne udmønter sig allerede i konkrete forslag – og der er selvfølgelig rigtig meget at tage fat på, men arbejdet har både afsæt i konkret praksis, er kvalificeret med viden og nye forståelser, ligesom der er strategisk gods i indsatserne. Der er i det hele taget min oplevelse at der er substans i debatterne, og at vi i foreningen har fået momentum i de politiske dialoger, og at vi med det ruster os til kommende diskussion og at vi kan snart begynde at sætte yderligere ind i debatterne på solidt grundlag.

Vi har også fremgang på medlemsfronten – vi er i RV Odsherred nu 50 medlemmer – det højeste antal i hvert de sidste tre år. Det er jo ikke nødvendigvis et solidt videnskabeligt grundlag at vurdere situationen på – og prøven kommer selvfølgelig til at stå til valget i november.

Det intensive samarbejde i bestyrelsen, resulterede også i en stærk og entydig opbakning til vores nye spidskandidat, Thomas Nicolaisen. Valget har skabt ramme for at flere har engageret sig i arbejdet – med deltagelse både af medlemmer og folk udefra, der kan kvalificere debatten og nuancere med andre end vore egne perspektiver.

I Kalundborgkredsen har der netop været afholdt generalforsamling, og Jeppe Sørensen fra Kalundborg er fortsat vores fælles folketingskandidat. Han blev valgt første gang sidste år, og vi arbejder på at han også får lejlighed til at møde medlemmerne i Odsherred. Han har i hvert fald tilkendegivet at han meget gerne kommer – og det skal vi selvfølgelig skabe ramme for. Vi håber også vi kan trække nogle af Folketingsmedlemmerne herop i forbindelse med valget – de har i hvert fald alle entydigt tilkendegivet at de er parate til at støtte op.

Og som lokalformand ligger det mig også på sinde i den forbindelse at sende en hilsen til vore partifæller på Christiansborg. For i gamle dage sagde de kloge at den politiske debat kan udspille sig på to baner.

Den ene er ønskernes og drømmenes holdeplads. Det er banen hvor vi kigger ind i fremtiden – det er den lange bane, hvor floskler har særligt gode vilkår, hvor den varme luft sender balloner til vejrs, som ingen rigtigt ved hvor ender – og en ting er sikkert: balloner taber luft med tiden.

Visioner og drømme om det samfund vi gerne vil have – hvor vi snakker værdier og sætter retninger er selvfølgelig vigtige stier for utopier, Ideernes æggende sky. Men spillet om dem er forudsigeligt – boldene er ofte banaskud langt over mål – spillerne kan i øvrigt fint spille med støvlerne omvendt på – det er der ingen der opdager, for det hele er på en eller anden måde vendt på hovedet, og det hele ser bare lidt mere muligt og bedre ud fra den vinkel.

Der bliver i denne tid sat helt nye standarder for hvad det er muligt at bidrage med, når nye partier træder ind på denne bane. Uden syndefald der mudrer billedet. Med uskylden i behold.

Den anden bane er realiteternes bane – der hvor den økonomiske politik er ramme for snakken, banen for handling og hvor prioriteringer er et nødvendigt onde. Det er her gamle partier færdes hjemmevandt, med støvlerne rigtigt snøret på, og med præcise skud på mål. Nogle gange i eget net, desværre. Også her bliver der i denne tid sat nye standarder for hvor nødvendig og forudsigeligt renset for visioner, fremtiden kan tegnes, og hvor målstyring bliver til økonomisk selvsving.

Sådan var det engang – dengang i Løgstrups dage. Siden dengang er endnu en bane kridtet op for den politiske diskussion - den tredje bane. I kommentatorsporet går den under navnet ”den parlamentariske” Ingen har vist nogensinde rigtigt set den, men den findes i kommentatorernes hoveder og virkelighed. Det er en bane der er kridtet op af fortrolighed ofte tavshed, bolden er ikke rund, den er faktisk helt usynlig – i hvert fald for tilskuerne - og spillere kan skifte banehalvdel, selvom der ikke er halvleg og uden at skifte spillertrøje. Også på den bane sættes der i denne tid nye standarder for opfindsomheden og forviklingerne. Kommentatorerne kalder det klumpspil på midten.

Klumpspil på midten er aldrig særlig kønt, og vores eget parti er rig på historie i den retning. Det er aldrig kønt at gå efter manden. Heller ikke selvom spillet i denne tid også er for kvinder.

Selv har vi i Odsherred også spillet på den tredje bane, og løbende hele året haft sonderinger med de andre partier, for at skabe det bedste grundlag for at indgå i valgforbund. Der har været gode dialoger – senest nogle varmluftige, andre mere køligt kontante og politisk konkrete. Og vi har hele vejen kunnet snakke godt med alle. Det er en dyd, vi sætter højt. Frygt ikke. Heller ikke frygten selv. Det er sjældent godt at bede om enten eller, for virkeligheden befinder sig altid midt imellem og udenfor. Den har vi ikke adgang til med vore ideer – hvor frygtløse de så end er.

Til sidst vil jeg på hele bestyrelsens vegne, slutte med en særlig tak. Og det vil jeg fordi vi i dag, har lejlighed til at hilse Merete Bendtsen fra bestyrelsen tilbage til status som menigt medlem, fordi du har ønsket at stille dit mandat til rådighed, som man siger. Merete, jeg vil gerne personligt takke dig, for den betydning du har haft for mig i Radikale Venstre i Odsherred. Jeg føler mig som radikal, og har altid haft den fornemmelse, men jeg blev særligt bekræftet i det, da jeg som nyt medlem, mødte dig. Du bærer en særlig ved til det bål, der brænder af det gode samarbejde – det har vi lært i bestyrelsen – på den seje og gode måde, den erfaring er vi nu fælles om, og jeg håber det bærer frem mod et godt resultat til kommunalvalget. At det gode samarbejde må og skal være det grundlæggende i en partiforenings fælles arbejde, det er du den fornemste eksponent for. Det synes jeg vi har fået, i sammenslutningen her, og jeg synes særligt at du har ære og værdighed af det.

Så med blik for at vi i dag skal lande listen til det kommende kommunalvalg, håber jeg opstillingsmødet om lidt, vil bekræfte det indtryk af foreningens og bestyrelsens arbejde jeg har tilstræbt at give jer. Tak for ordet.